Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN TẠI VICKY THÁNG 9

Vừa qua, Chương trình "Đào tạo huấn luyện tại Vicky" đã được tổ chức liên tiếp 2 ngày 08 và 09/09/2018 tại trụ sở chính của Tập đoàn Vicky. 

Tại đây,  Đại diện Tập đoàn Vicky đã có những chia sẻ cũng như đào tạo các kỹ năng quản lý hiệu quả cho các Đại diện dự án tại các Tỉnh thành và các Cán bộ công nhân viên. Cập nhập những thay đổi về thị trường, sản phẩm, dịch vụ từ đầu năm tới nay. Buổi đào tạo đã diễn ra vô cùng thành công, thể hiện sự quyết tâm của cả Tập đoàn và các Đại diện dự án khắp các Tỉnh thành trong việc cùng nhau xây dựng Tập đoàn Vicky ngày càng lớn mạnh và bền vững.

Những hình ảnh xuyên suốt:

Về đầu trang