Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VICKY

Công ty Cổ phần Đầu tư Vicky (trực thuộc Tập đoàn Vicky) là Công ty Đầu tư đa ngành, hoạt động với phương châm "vì sự thịnh vượng của bạn", tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bền vững, luôn luôn lấy bất động sản làm trọng tâm. Công ty CP Đầu Tư Vicky được thành lập nhằm tiến hành các dự án về xây dựng trường Quốc tế Vicky, xin chủ trương dự án đất dành cho giáo dục để mở rộng thành lập các Trung tâm đào tạo các Tỉnh. Đồng thời, Công ty cũng lên kế hoạch dự án cung cấp nhà ở cho cán bộ nhân viên, giáo viên, những người thu nhập thấp khắp 63 tỉnh thành. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.dautuvicky.vn

Về đầu trang