Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Giới Thiệu

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Vicky luôn nỗ lực không ngừng vươn lên trở thành Tập đoàn giáo dục hàng đầu, bằng chiến lược kinh doanh bền vững, tôn chỉ giá trị kinh doanh cốt lõi, xây dựng và phát triển thành công chuỗi liên hoàn: định hướng giáo dục – đào tạo – cung ứng. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động và nâng cao chất lượng sống cho người Việt Nam.

SỨ MỆNH

Vicky kinh doanh với phương châm “vì tương lai của bạn”, sứ mệnh cao cả của Vicky chính là định hướng – đào tạo, kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ và góp phần kiến tạo tương lai đất nước, nâng tầm Việt Nam trên trường Quốc tế.

Về đầu trang